Kinh Lạy Cha Tiếng Anh & Tiếng Việt

Lời Chúa Là Ngọn Đèn Soi Con Bước

"Là Ánh Sáng Chỉ Đường Con Đi"

Kinh Lạy Cha Tiếng Anh & Tiếng Việt

Kinh Lạy Cha Tiếng Anh & Tiếng Việt

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. 

Amen.

 

Kinh Lạy Cha - Bản Tiếng Anh

Your Father, in the heaven and in the hallowed be my name, kingdom, that will be done on earth as is in heaven.

Give us for in this a daily of bread, forgive us in your day trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Amen.

 

Kinh Lạy Cha - Bản Ảnh có lời để đọc

 

Kinh Lạy Cha - File Ảnh có lời để đọc

 

Kinh Lạy Cha - File Ảnh có kèm lời để đọc

 

Kinh Lạy Cha - File Ảnh có kèm lời để đọc

 

Kinh Lạy Cha - File Ảnh có kèm nhạc & lời để đọc

 

Kinh Lạy Cha - Bản Nhạc file PDF

 

Click để tải file PDF

 

Tag:

2024-06-12

Lời Chúa Hôm Nay
Kinh Mân Côi
Lịch Công Giáo