Kinh Mân Côi Theo Ngày - Lần Hạt Mân Côi - Đọc Kinh Mân Côi

Lời Chúa Là Ngọn Đèn Soi Con Bước

"Là Ánh Sáng Chỉ Đường Con Đi"

Kinh Mân Côi

Kinh Mân Côi

Lần hạt kinh Mân Côi là một hình thức cầu nguyện truyền thống trong Công giáo, thường được thực hiện với một chuỗi hạt Mân Côi. Quá trình này gồm việc đọc kinh Kính Mừng, kinh Lạy Cha, kinh Sáng Danh, và suy niệm về các Sự Mầu Nhiệm trong đời sống của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Dưới đây là các bước cơ bản để lần hạt kinh Mân Côi:


 

 


Lần Hạt Mân Côi (Đọc kinh Mân Côi)

Cách Lần Chuỗi Mân Côi

Bước 1: Bắt đầu với Dấu Thánh Giá: Cầm hạt lớn đầu tiên và làm dấu Thánh giá, đọc kinh "Lạy Cha chúng con ở trên trời..."

 

Bước 2: Đọc 3 Kinh Kính Mừng: Dành cho 3 đức tin, cậy, mến. Sau mỗi kinh Kính Mừng đọc trên một hạt nhỏ liền kề.

 

Bước 3: Đọc Kinh Sáng Danh: Đọc kinh Sáng Danh trên hạt lớn tiếp theo.

 

Bước 4: Suy niệm các Sự Mầu Nhiệm:

Ngắm Mầu Nhiệm Thứ Nhất, sau đó đọc 1 Kinh Lạy Cha trên hạt lớn

Chia thành bốn loại: Sự Vui, Sự Thương, Sự Mừng, Sự Sáng. Mỗi ngày trong tuần có thể suy niệm một loại sự mầu nhiệm khác nhau.

 1. Năm Sự Vui

  • Suy niệm vào thứ Hai và thứ Bẩy
  • Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

  • Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

  • Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

  • Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

  • Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 2. Năm Sự Thương

  • Suy niệm vào thứ Ba và thứ Sáu
  • Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

  • Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

  • Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

  • Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

  • Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 3. Năm Sự Mừng

  • Suy niệm vào ngày thứ Tư và Chúa nhật
  • Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

  • Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

  • Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

  • Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

  • Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 4. Năm Sự Sáng

  • Suy niệm vào thứ năm
  • Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

  • Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

  • Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Bí tích Giao hòa.

  • Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

  • Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Người.

 

Bước 5: Đọc 10 Kinh Kính Mừng: Đọc liên tiếp 10 Kinh Kính Mừng, mỗi kinh trên một hạt nhỏ.

 

Bước 6: Đọc Kinh Sáng Danh: Sau mỗi chuỗi 10 Kinh Kính Mừng, đọc một kinh Sáng Danh.

 

Bước 7: Tiếp tục với sự mầu nhiệm tiếp theo: Lặp lại quá trình từ bước 4 đến 6 cho tới khi hoàn thành tất cả 5 sự mầu nhiệm.

 

Bước 8: Kết thúc với Kinh Lạy Nữ Vương: Sau khi hoàn thành 5 thập, đọc Kinh Lạy Nữ Vương và làm dấu Thánh giá.

 

Lần hạt Mân Côi không chỉ là cầu nguyện mà còn là một hành trình suy niệm sâu sắc về cuộc đời và những giáo huấn của Chúa Giêsu qua lăng kính của Đức Mẹ Maria. Đây là một phương pháp cầu nguyện rất được yêu thích và phổ biến trong nhiều thế hệ người Công giáo trên khắp thế giới.

 

Kinh Mân Côi Theo Ngày

Kinh Mân Côi Chúa Nhật

Bắt đầu với Dấu Thánh Giá: Cầm hạt lớn đầu tiên và làm dấu Thánh giá, đọc kinh "Lạy Cha chúng con ở trên trời..."

 

Đọc 3 Kinh Kính Mừng: Dành cho 3 đức tin, cậy, mến. Sau mỗi kinh Kính Mừng đọc trên một hạt nhỏ liền kề.

 

Đọc Kinh Sáng Danh: Đọc kinh Sáng Danh trên hạt lớn tiếp theo.

 

Suy niệm các Sự Mầu Nhiệm: Ngắm Mầu Nhiệm Thứ Nhất, sau đó đọc 1 Kinh Lạy Cha trên hạt lớn

Năm Sự Mừng

 • Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 • Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 • Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 • Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 • Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 

Đọc 10 Kinh Kính Mừng: Đọc liên tiếp 10 Kinh Kính Mừng, mỗi kinh trên một hạt nhỏ.

 

Đọc Kinh Sáng Danh: Sau mỗi chuỗi 10 Kinh Kính Mừng, đọc một kinh Sáng Danh.

 

Tiếp tục với sự mầu nhiệm tiếp theo: Lặp lại quá trình (suy niệm các Sự Mầu Nhiệm, đọc 10 Kinh Kính mừng, đọc Kinh Lậy Cha và Sáng Danh) cho tới khi hoàn thành tất cả 5 sự mầu nhiệm.

 

Kết thúc với Kinh Lạy Nữ Vương: Sau khi hoàn thành 5 thập, đọc Kinh Lạy Nữ Vương và làm dấu Thánh giá.

 

 

Kinh Mân Côi Thứ 2

Bắt đầu với Dấu Thánh Giá: Cầm hạt lớn đầu tiên và làm dấu Thánh giá, đọc kinh "Lạy Cha chúng con ở trên trời..."

 

Đọc 3 Kinh Kính Mừng: Dành cho 3 đức tin, cậy, mến. Sau mỗi kinh Kính Mừng đọc trên một hạt nhỏ liền kề.

 

Đọc Kinh Sáng Danh: Đọc kinh Sáng Danh trên hạt lớn tiếp theo.

 

Suy niệm các Sự Mầu Nhiệm: Ngắm Mầu Nhiệm Thứ Nhất, sau đó đọc 1 Kinh Lạy Cha trên hạt lớn

Năm Sự Vui

 • Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 • Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 • Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 • Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 • Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

Đọc 10 Kinh Kính Mừng: Đọc liên tiếp 10 Kinh Kính Mừng, mỗi kinh trên một hạt nhỏ.

 

Đọc Kinh Sáng Danh: Sau mỗi chuỗi 10 Kinh Kính Mừng, đọc một kinh Sáng Danh.

 

Tiếp tục với sự mầu nhiệm tiếp theo: Lặp lại quá trình (suy niệm các Sự Mầu Nhiệmđọc 10 Kinh Kính mừngđọc Kinh Lậy Cha và Sáng Danh) cho tới khi hoàn thành tất cả 5 sự mầu nhiệm.

 

Kết thúc với Kinh Lạy Nữ Vương: Sau khi hoàn thành 5 thập, đọc Kinh Lạy Nữ Vương và làm dấu Thánh giá.

 

 

Kinh Mân Côi Thứ 3

Bắt đầu với Dấu Thánh Giá: Cầm hạt lớn đầu tiên và làm dấu Thánh giá, đọc kinh "Lạy Cha chúng con ở trên trời..."

 

Đọc 3 Kinh Kính Mừng: Dành cho 3 đức tin, cậy, mến. Sau mỗi kinh Kính Mừng đọc trên một hạt nhỏ liền kề.

 

Đọc Kinh Sáng Danh: Đọc kinh Sáng Danh trên hạt lớn tiếp theo.

 

Suy niệm các Sự Mầu Nhiệm: Ngắm Mầu Nhiệm Thứ Nhất, sau đó đọc 1 Kinh Lạy Cha trên hạt lớn

Năm Sự Thương

 • Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 • Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 • Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 • Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 • Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 

Đọc 10 Kinh Kính Mừng: Đọc liên tiếp 10 Kinh Kính Mừng, mỗi kinh trên một hạt nhỏ.

 

Đọc Kinh Sáng Danh: Sau mỗi chuỗi 10 Kinh Kính Mừng, đọc một kinh Sáng Danh.

 

Tiếp tục với sự mầu nhiệm tiếp theo: Lặp lại quá trình (suy niệm các Sự Mầu Nhiệmđọc 10 Kinh Kính mừngđọc Kinh Lậy Cha và Sáng Danh) cho tới khi hoàn thành tất cả 5 sự mầu nhiệm.

 

Kết thúc với Kinh Lạy Nữ Vương: Sau khi hoàn thành 5 thập, đọc Kinh Lạy Nữ Vương và làm dấu Thánh giá.

 

 

Kinh Mân Côi Thứ 4

Bắt đầu với Dấu Thánh Giá: Cầm hạt lớn đầu tiên và làm dấu Thánh giá, đọc kinh "Lạy Cha chúng con ở trên trời..."

 

Đọc 3 Kinh Kính Mừng: Dành cho 3 đức tin, cậy, mến. Sau mỗi kinh Kính Mừng đọc trên một hạt nhỏ liền kề.

 

Đọc Kinh Sáng Danh: Đọc kinh Sáng Danh trên hạt lớn tiếp theo.

 

Suy niệm các Sự Mầu Nhiệm: Ngắm Mầu Nhiệm Thứ Nhất, sau đó đọc 1 Kinh Lạy Cha trên hạt lớn

Năm Sự Mừng

 • Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 • Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 • Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 • Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 • Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 

Đọc 10 Kinh Kính Mừng: Đọc liên tiếp 10 Kinh Kính Mừng, mỗi kinh trên một hạt nhỏ.

 

Đọc Kinh Sáng Danh: Sau mỗi chuỗi 10 Kinh Kính Mừng, đọc một kinh Sáng Danh.

 

Tiếp tục với sự mầu nhiệm tiếp theo: Lặp lại quá trình (suy niệm các Sự Mầu Nhiệmđọc 10 Kinh Kính mừngđọc Kinh Lậy Cha và Sáng Danh) cho tới khi hoàn thành tất cả 5 sự mầu nhiệm.

 

Kết thúc với Kinh Lạy Nữ Vương: Sau khi hoàn thành 5 thập, đọc Kinh Lạy Nữ Vương và làm dấu Thánh giá.

 

 

Kinh Mân Côi Thứ 5

Bắt đầu với Dấu Thánh Giá: Cầm hạt lớn đầu tiên và làm dấu Thánh giá, đọc kinh "Lạy Cha chúng con ở trên trời..."

 

Đọc 3 Kinh Kính Mừng: Dành cho 3 đức tin, cậy, mến. Sau mỗi kinh Kính Mừng đọc trên một hạt nhỏ liền kề.

 

Đọc Kinh Sáng Danh: Đọc kinh Sáng Danh trên hạt lớn tiếp theo.

 

Suy niệm các Sự Mầu Nhiệm: Ngắm Mầu Nhiệm Thứ Nhất, sau đó đọc 1 Kinh Lạy Cha trên hạt lớn

Năm Sự Sáng

 • Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

 • Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

 • Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Bí tích Giao hòa.

 • Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

 • Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Người.

 

Đọc 10 Kinh Kính Mừng: Đọc liên tiếp 10 Kinh Kính Mừng, mỗi kinh trên một hạt nhỏ.

 

Đọc Kinh Sáng Danh: Sau mỗi chuỗi 10 Kinh Kính Mừng, đọc một kinh Sáng Danh.

 

Tiếp tục với sự mầu nhiệm tiếp theo: Lặp lại quá trình (suy niệm các Sự Mầu Nhiệmđọc 10 Kinh Kính mừngđọc Kinh Lậy Cha và Sáng Danh) cho tới khi hoàn thành tất cả 5 sự mầu nhiệm.

 

Kết thúc với Kinh Lạy Nữ Vương: Sau khi hoàn thành 5 thập, đọc Kinh Lạy Nữ Vương và làm dấu Thánh giá.

 

 

Kinh Mân Côi Thứ 6

Bắt đầu với Dấu Thánh Giá: Cầm hạt lớn đầu tiên và làm dấu Thánh giá, đọc kinh "Lạy Cha chúng con ở trên trời..."

 

Đọc 3 Kinh Kính Mừng: Dành cho 3 đức tin, cậy, mến. Sau mỗi kinh Kính Mừng đọc trên một hạt nhỏ liền kề.

 

Đọc Kinh Sáng Danh: Đọc kinh Sáng Danh trên hạt lớn tiếp theo.

 

Suy niệm các Sự Mầu Nhiệm: Ngắm Mầu Nhiệm Thứ Nhất, sau đó đọc 1 Kinh Lạy Cha trên hạt lớn

Năm Sự Thương

 • Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 • Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 • Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 • Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 • Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 

Đọc 10 Kinh Kính Mừng: Đọc liên tiếp 10 Kinh Kính Mừng, mỗi kinh trên một hạt nhỏ.

 

Đọc Kinh Sáng Danh: Sau mỗi chuỗi 10 Kinh Kính Mừng, đọc một kinh Sáng Danh.

 

Tiếp tục với sự mầu nhiệm tiếp theo: Lặp lại quá trình (suy niệm các Sự Mầu Nhiệmđọc 10 Kinh Kính mừngđọc Kinh Lậy Cha và Sáng Danh) cho tới khi hoàn thành tất cả 5 sự mầu nhiệm.

 

Kết thúc với Kinh Lạy Nữ Vương: Sau khi hoàn thành 5 thập, đọc Kinh Lạy Nữ Vương và làm dấu Thánh giá.

 

 

Kinh Mân Côi Thứ 7

Bắt đầu với Dấu Thánh Giá: Cầm hạt lớn đầu tiên và làm dấu Thánh giá, đọc kinh "Lạy Cha chúng con ở trên trời..."

 

Đọc 3 Kinh Kính Mừng: Dành cho 3 đức tin, cậy, mến. Sau mỗi kinh Kính Mừng đọc trên một hạt nhỏ liền kề.

 

Đọc Kinh Sáng Danh: Đọc kinh Sáng Danh trên hạt lớn tiếp theo.

 

Suy niệm các Sự Mầu Nhiệm: Ngắm Mầu Nhiệm Thứ Nhất, sau đó đọc 1 Kinh Lạy Cha trên hạt lớn

Năm Sự Vui

 • Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 • Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 • Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 • Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 • Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

Đọc 10 Kinh Kính Mừng: Đọc liên tiếp 10 Kinh Kính Mừng, mỗi kinh trên một hạt nhỏ.

 

Đọc Kinh Sáng Danh: Sau mỗi chuỗi 10 Kinh Kính Mừng, đọc một kinh Sáng Danh.

 

Tiếp tục với sự mầu nhiệm tiếp theo: Lặp lại quá trình (suy niệm các Sự Mầu Nhiệmđọc 10 Kinh Kính mừngđọc Kinh Lậy Cha và Sáng Danh) cho tới khi hoàn thành tất cả 5 sự mầu nhiệm.

 

Kết thúc với Kinh Lạy Nữ Vương: Sau khi hoàn thành 5 thập, đọc Kinh Lạy Nữ Vương và làm dấu Thánh giá.

 

Tag:

2024-04-22

Lời Chúa Hôm Nay
Kinh Mân Côi
Lịch Công Giáo