Các Ngày Lễ Trọng Công Giáo 2024 - Lịch Công Giáo

Lời Chúa Là Ngọn Đèn Soi Con Bước

"Là Ánh Sáng Chỉ Đường Con Đi"

Các Ngày Lễ Trọng Công Giáo

Các Ngày Lễ Trọng Công Giáo

Lịch công giáo hôm nay

Lịch Công Giáo hôm nay lễ gì?

25/07/2024: Thánh Giacôbê, Tông Đồ

Lễ kính - Thường Niên

Các bài đọc và tin mừng hôm nay

Gr 2:1-3,7-8,12-13; Tv 36:6-7,8-9,10-11; Mt 13:10-17

Áo Lễ Linh Mục: Đỏ

Các ngày lễ trọng Công Giáo 2024

 

Lịch Công Giáo Tuần Này

NgàyNội dung lễ

22/07

Thánh Maria Mađalêna

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: St 6:1-4,6-8; Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23; Mt 12:38-42

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

23/07

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: St 7:14-15,18-20; Tv 85:2-4,5-6,7-8; Mt 12:46-50

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

24/07

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gr 1:1,4-10; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Mt 13:1-9

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

25/07

Thánh Giacôbê, Tông Đồ

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Gr 2:1-3,7-8,12-13; Tv 36:6-7,8-9,10-11; Mt 13:10-17

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

26/07

Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gr 3:14-17; Gr 31:10,11-12,13; Mt 13:18-23

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

27/07

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gr 7:1-11; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:24-30

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

28/07

Chúa Nhật thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 2 V 4:42-44; Tv 145:10-11,15-16,17-18; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

Các ngày lễ trọng tháng 1 Công Giáo

NgàyNội dung lễ

01/01

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Lễ trọng - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21

Áo Lễ: Trắng

07/01

Lễ Hiển Linh

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12

Áo Lễ: Trắng

14/01

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 3:3-10,19; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 6:13-15,17-20; Ga 1:35-42

Áo Lễ: Xanh

21/01

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: St 3:1-5,10; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Cr 7:29-31; Mc 1:14-20

Áo Lễ: Xanh

28/01

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đnl 18:15-20; Tv 95:1-2,6-7,7-9; 1 Cr 7:32-35; Mc 1:21-28

Áo Lễ: Xanh

 

Xem Lịch Công Giáo Tháng 01 - 2024

 

 

Các ngày lễ trọng tháng 2 Công Giáo

NgàyNội dung lễ

04/02

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: G 7:1-4,6-7; Tv 147:1-2,3-4,5-6; 1 Cr 9:16-19,22-23; Mc 1:29-39

Áo Lễ: Xanh

11/02

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Lv 13:1-2,44-46; Tv 32:1-2,5,11; 1 Cr 10:3111; Mc 1:40-45

Áo Lễ: Xanh

14/02

Thứ Tư Lễ Tro

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18

Áo Lễ: Tím

18/02

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: St 9:8-15; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Pr 3:18-22; Mc 1:12-15

Áo Lễ: Tím

25/02

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: St 22:1-2,9,10-13,15-18; Tv 116:10-15,16-17,18-19; Rm 8:31-34; Mc 9:2-10

Áo Lễ: Tím

 

Xem Lịch Công Giáo Tháng 02 - 2024

 

 

Các ngày lễ trọng tháng 3 Công Giáo

NgàyNội dung lễ

03/03

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Xh 20:1-17; Xh 20:1-3,7-8,12-17; Tv 19:8,9,10,11; 1 Cr 1:22-25; Ga 2:13-25

Áo Lễ: Tím

10/03

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: St 36:14-16,19-23; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Ep 2:4-10; Ga 3:14-21

Áo Lễ: Tím

17/03

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Gr 31:31-34; Tv 51:3-4,12-13,14-15; Dt 5:7-9; Ga 12:20-33

Áo Lễ: Tím

19/03

Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30

Áo Lễ: Trắng

24/03

Chúa Nhật Lễ Lá

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Mc 11:1-10; Ga 12:12-16; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6-11; Mc 14:115; Mc 15:1-39

Áo Lễ: Đỏ

28/03

Thứ Năm Tuần Thánh

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15

Áo Lễ: Trắng

29/03

Thứ Sáu Tuần Thánh

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42

Áo Lễ: Đỏ

30/03

Lễ Vọng Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Rm 6:3-11118; Lc 24:1-12

Áo Lễ: Trắng

31/03

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9

Áo Lễ: Trắng

 

Xem Lịch Công Giáo Tháng 03 - 2024

 

 

 

Các ngày lễ trọng tháng 4 Công Giáo

NgàyNội dung lễ

07/04

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh - Kính Lòng Thương Xót Chúa

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 4:32-35; Tv 118:2-4,13-15,22-24; 1 Ga 5:1-6; Ga 20:19-31

Áo Lễ: Trắng

08/04

Lễ Truyền Tin

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8

Áo Lễ: Trắng

14/04

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 3:13-15,17-19; Tv 4:2,4,7-8,9; 1 Ga 2:1-5; Lc 24:35-48

Áo Lễ: Trắng

21/04

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 4:8-12; Tv 118:1-8-9,21-23,26-21-29; 1 Ga 3:1; 2 Ga 10:11-18

Áo Lễ: Trắng

28/04

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 9:26-31; Tv 22:26-27,28-30,31-32; 1 Ga 3:18-24; Ga 15:1-8

Áo Lễ: Trắng

 

Xem Lịch Công Giáo Tháng 04 - 2024

 

 

 

Các ngày lễ trọng tháng 5 Công Giáo

NgàyNội dung lễ

05/05

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 10:25-26,34-35,44-48; Tv 98:1,2-3,3-4; 1 Ga 4:7-10; Ga 15:9-17

Áo Lễ: Trắng

09/05

Lễ Thăng Thiên

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc:

Áo Lễ: Trắng

12/05

Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 1:15-17,20,20-26; Tv 103:1-2,11-12,19-20; 1 Ga 4:11-16; Ga 17:11-19

Áo Lễ: Trắng

19/05

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23; Cv 2:1-11; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Gl 5:16-25; Ga 15:26-27

Áo Lễ: Đỏ

26/05

Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đnl 4:32-34,39-40; Tv 33:4-5,6-9,18-19,20-22; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20

Áo Lễ: Trắng

 

Xem Lịch Công Giáo Tháng 05 - 2024

 

 

 

 

Các ngày lễ trọng tháng 6 Công Giáo

NgàyNội dung lễ

02/06

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Xh 24:3-8; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Dt 9:11-15; Mc 14:12-16,22-26

Áo Lễ: Trắng

07/06

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 2 Tm 3:10-17; Tv 119:157,160,161,165,166,168; Mc 12:35-37

Áo Lễ: Trắng

09/06

Chúa Nhật thứ Mười Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: St 3:9-15; Tv 130:1-2,3-4,5-6,7-8; 2 Cr 4:135; Mc 3:20-35

Áo Lễ: Xanh

16/06

Chúa Nhật thứ Mười Một Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ed 17:22-24; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 2 Cr 5:6-10; Mc 4:26-34

Áo Lễ: Xanh

23/06

Chúa Nhật thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: G 38:1,8-11; Tv 107:23-24,25-26,28-29,30-31; 2 Cr 5:14-17; Mc 4:35-41

Áo Lễ: Xanh

24/06

Sinh Nhật Thánh Gioan

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 2 V 17:5-8,13-15,18; Tv 60:3,4-5,12-13; Mt 7:1-5

Áo Lễ: Trắng

29/06

Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ac 2:2,10-14,18-19; Tv 74:1-2,3-5,5-7,20-21; Mt 8:5-17

Áo Lễ: Đỏ

30/06

Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Kn 1:13-15,2; Tv 30:2-4,5-6,11-12-13; 2 Cr 8:7,9,13-15; Mc 5:21-43; Mc 5:21-24,35-43

Áo Lễ: Xanh

 

Xem Lịch Công Giáo Tháng 06 - 2024

 

 

 

Các ngày lễ trọng tháng 7 Công Giáo

NgàyNội dung lễ

07/07

Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ed 2:2-5; Tv 123:1-2,2,3-4; 2 Cr 12:7-10; Mc 6:1-6

Áo Lễ: Xanh

14/07

Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Am 7:12-15; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Ep 1:3-14; Ep 1:3-10; Mc 6:7-13

Áo Lễ: Xanh

21/07

Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Gr 23:1-6; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 2:13-18; Mc 6:30-34

Áo Lễ: Xanh

28/07

Chúa Nhật thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 2 V 4:42-44; Tv 145:10-11,15-16,17-18; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15

Áo Lễ: Xanh

 

Xem Lịch Công Giáo Tháng 07 - 2024

 

 

 

Các ngày lễ trọng tháng 8 Công Giáo

NgàyNội dung lễ

04/08

Chúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Xh 16:2-4,12-15; Tv 78:3-4,23-24,25-54; Ep 4:17,20-24; Ga 6:24-35

Áo Lễ: Xanh

11/08

Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 19:4-8; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ep 4:305; 2 Ga 6:41-51

Áo Lễ: Xanh

15/08

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ed 12:1-2; Tv 78:56-57,58-59,61-62; Mt 18:21-19

Áo Lễ: Trắng

18/08

Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Cn 9:1-6; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Ep 5:15-20; Ga 6:51-58

Áo Lễ: Xanh

25/08

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Gs 24:1-2,15-17,18; Tv 34:2-3,16-17,18-19,20-21; Ep 5:21-32; Ep 5:2,25-32; Ga 6:60-69

Áo Lễ: Xanh

 

Xem Lịch Công Giáo Tháng 08 - 2024

 

 

 

Các ngày lễ trọng tháng 9 Công Giáo

NgàyNội dung lễ

01/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đnl 4:1-2,6-8; Tv 15:2-3,3-4,4-5; Gc 1:17-18,21-22,27; Mc 7:1-8,14-15,21-23

Áo Lễ: Xanh

08/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Is 35:4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37

Áo Lễ: Xanh

15/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Is 50:4-9; Tv 116:1-2,3-4,5-6,8-9; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35

Áo Lễ: Xanh

22/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Kn 2:12,17-20; Tv 54:3-4,5,6-8; Gc 3:164; Mc 9:30-37

Áo Lễ: Xanh

29/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ds 11:25-29; Tv 19:8,10,12-13,14; Gc 5:1-6; Mc 9:38-43,45,47-48

Áo Lễ: Xanh

 

Xem Lịch Công Giáo Tháng 09 - 2024

 

 

 

Các ngày lễ trọng tháng 10 Công Giáo

NgàyNội dung lễ

06/10

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: St 2:18-24; Tv 128:1-2,3,4-5,6; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16; Mc 10:2-12

Áo Lễ: Xanh

13/10

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Kn 7:7-11; Tv 90:12-13,14-15,16-17; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30; Mc 10:17-27

Áo Lễ: Xanh

20/10

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Is 53:10-11; Tv 33:4-5,18-19,20-22; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45; Mc 10:42-45

Áo Lễ: Xanh

27/10

Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Gr 31:7-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Dt 5:1-6; Mc 10:46-52

Áo Lễ: Xanh

 

Xem Lịch Công Giáo Tháng 10 - 2024

 

 

 

Các ngày lễ trọng tháng 11 Công Giáo

 

NgàyNội dung lễ

01/11

Lễ Các Thánh

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Pl 1:1-11; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 14:1-6

Áo Lễ: Trắng

02/11

Lễ Các Đẳng Linh Hồn

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Pl 1:18-26; Tv 42:2,3,5; Lc 14:1,7-11

Áo Lễ: Tím

03/11

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đnl 6:2-6; Tv 18:2-3,3-4,47-51; Dt 7:23-28; Mc 12:28-34

Áo Lễ: Xanh

10/11

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 17:10-16; Tv 146:7,8-9,9-10; Dt 9:24-28; Mc 12:38-44; Mc 12:41-44

Áo Lễ: Xanh

17/11

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đn 12:1-3; Tv 16:5-8,9-10,11; Dt 10:11-14,18; Mc 13:24-32

Áo Lễ: Xanh

24/11

Lễ Chúa Kitô Vua

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đn 7:13-14; Tv 93:1,1-2,5; Kh 1:5-8; Ga 18:33-37

Áo Lễ: Trắng

 

Xem Lịch Công Giáo Tháng 11 - 2024

 

 

 

Các ngày lễ trọng tháng 12 Công Giáo

NgàyNội dung lễ

01/12

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 63:16-17,19; Tv 80:2-3,15-16,18-19; 1 Cr 1:3-9; Mc 13:33-37

Áo Lễ: Tím

08/12

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 40:1-5,9-11; Tv 85:9-10,11-12,13-14; 2 Pr 3:8-14; Mc 1:1-8

Áo Lễ: Tím

09/12

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26

Áo Lễ: Trắng

15/12

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 61:1-2,10-11; Lc 1:46-48,49-50,53-5415; Ga 1:6-8,19-28

Áo Lễ: Hồng

22/12

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: 2 Sm 7:1-5,8-12,14,16; Tv 89:2-3,4-5,27-29; Rm 16:25-27; Lc 1:26-38

Áo Lễ: Tím

24/12

Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv 96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14

Áo Lễ: Trắng

25/12

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14

Áo Lễ: Trắng

 

Xem Lịch Công Giáo Tháng 12 - 2024

 

 

 

Tag:

2024-05-03

Lời Chúa Hôm Nay
Đọc Kinh Sáng
Lịch Công Giáo