Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, tử đạo ngày 08 tháng 11

Lời Chúa Là Ngọn Đèn Soi Con Bước

"Là Ánh Sáng Chỉ Đường Con Đi"

Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, tử đạo ngày 08 tháng 11

Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, tử đạo ngày 08 tháng 11

Thánh

MARTINÔ TẠ ĐỨC THỊNH

Linh mục (1760 - 1840)

NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11

"Ông có phải là đạo trưởng không ? Phải, tôi đây."

WHĐ (8.11.2020)Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh sinh năm 1760 tại làng Kẻ Sét, huyện Thanh Trì (Hà Nội), là con thứ tám trong gia đình chín anh chị em. Năm 18 tuổi, gia đình muốn anh kết duyên với một thiếu nữ thùy mị và đạo hạnh, nhưng anh xin hoãn lại. Sau đó, anh quyết định xin vào chủng viện và được thụ phong linh mục trong thời vua Cảnh Thịnh cấm đạo.

Cha Thịnh làm thư ký cho Đức cha Jacques Longer - Gia. Sau đó, cha làm mục vụ tại các xứ Ba Làng, Đồng Chuối và hai mươi năm phục vụ xứ Nam Sang. Cuối cùng, cha là chính xứ của xứ Kẻ Trình (Trình Xuyên). Cha già Thịnh sống thọ đến tuổi 80 và vẫn nghiêm túc giữ luật Hội thánh.

Một hôm, do bệnh tật, một người giáo dân tên Chiền rước cha già Thịnh về nhà chăm sóc. Khi nghe tin có ba linh mục trong làng, quan quân kéo đến vây bắt. Cha Thịnh giả điếc nằm trong nhà. Quân lính đi ngang qua thấy cụ già nhà quê bệnh tật nên cũng chẳng nghi ngờ. Thế nhưng khi hay tin cha Nguyễn Ngân và cha Nguyễn Đình Nghi bị bắt, cha Thịnh không muốn im lặng nữa.

Khi viên cai đội đi ngang qua và hỏi cụ: “Ông có phải là đạo trưởng không ?” Cha nghiêm nghị trả lời: “Phải, tôi đây”. Thế là cha bị bắt, bị dẫn ra đình làng Kẻ Báng ngày 30-5-1840. Tại đây cha gặp cha Ngân và Nghi, cùng với hai ông Trần Ngọc Cỏn, Trần Ngọc Thọ và hai mươi tín hữu khác. Tất cả bị đóng gông giải về Trại Lá hay Trại quan thượng Nam Định.

Suốt 6 tháng trong lao tù, ban ngày cha bị mang gông, xích xiềng, tối bị cùm chân. Nhiều lần bị điệu ra công đường, buộc bước qua thập giá, nhưng các anh hùng đức tin bền chí, tin tưởng và nhẫn nhục chịu roi đòn đau đớn vì danh Thầy Giêsu.

Trước ý chí can trường, sắt đá của ba cha, các quan khép án trảm quyết, gửi về kinh và được vua Minh Mạng phê chuẩn. Các chứng nhân đức tin: cha Tạ Đức Thịnh, cha Nguyễn Đình Nghi, cha Nguyễn Ngân, cùng hai ông Trần Ngọc Cỏn và Trần Ngọc Thọ cùng chịu xử trảm ngày 08-11-1840 tại pháp trường Bảy Mẫu. Thi hài cha già Martinô Tạ Đức Thịnh được các tín hữu mai táng tại nhà thờ họ Vũ Điện (Hà Nam).

Linh mục Martinô Tạ Ðức Thịnh được nâng lên hàng chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam

Tag:

2020-11-08

Lời Chúa Hôm Nay
Đọc Kinh Sáng
Lịch Công Giáo